Nedenfor fremgår betingelser for returnering af ordrer købt i forbindelse med de forskellige typer af kampagner, som vi benytter os af.

3 for 2:

Ved køb af smykker under en ’3 for 2’- kampagne vil det ved returnering være påkrævet, at der fortsat er købt 3 smykker for at tilbuddet stadig gør sig gældende. Hvis du f.eks. køber 3 par øreringe i en ordre, hvor du får det billigste med til 0 kr., og derefter returnerer et par af øreringene, vil du ved returnering af øreringene få refunderet det beløb, som svarer til at du har betalt fuld pris for de to par øreringe, som du har beholdt. Dette skyldes at du i dette eksempel ikke længere opfylder kriterierne for kampagnen, som var køb af 3 smykker.

Hvis du køber 4 par øreringe i en ordre og returnerer et enkelt par, vil du forsat få det ene (og det billigste) par med i ordren til 0 kr., da kriteriet for kampagnen (køb af 3 smykker) stadig er opfyldt.

Få et smykke med i din ordre til 0 kr.:

Vi har løbende kampagner, hvor man ved køb for et givent beløb, kan få et udvalgt smykke med i ordren til 0 kr. (herefter kampagnesmykket). Hvis man ønsker at returnere en ordre købt under denne slags kampagne, vil det for at man kan beholde kampagnesmykket til 0 kr., være påkrævet at ordren forsat er på det givne beløb efter returneringen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal man returnere kampagnesmykket i returpakken. Hvis en ordre efter returnering ikke er på det givne beløb for kampagnen og man vælger at beholde kampagnesmykket vil vi ved refundering af ordren korrigere for kampagnesmykkets oprindelige værdi, så man i ordren betaler fuld pris for kampagnesmykket.

Hvis du f.eks. laver en ordre på 550 kr. under en kampagne, der kræver at du køber for 350 kr., for at få et kampagnesmykke med til 0 kr., og derefter returnerer et smykke fra ordren til 200 kr., vil du fortsat opfylde kampagnes kriterier. Du vil dermed forsat få kampagnesmykket til 0 kr., da ordrens værdi stadig er 350 kr. Hvis du derimod returnerer et smykke til 350 kr., vil ordren sammenlagt kun være på 200 kr., og dermed ikke længere opfylde kampagnens kriterier. Derfor vil du ved refunderingen blive opkrævet for kampagnesmykkets oprindelige værdi, medmindre det bliver sendt med i returpakken. 

Rabat på ordren ved køb for et givent beløb:

Vi har løbende kampagner, hvor man ved køb for over et givent beløb, opnår en rabat på den samlede ordre. Dette kan være en rabat på en given beløbsstørrelse eller en procentvis rabat. Ved returnering af ordrer købt i forbindelse med denne slags kampagner, skal ordren stadig være på det givne beløb efter returneringen, for at rabatten bibeholdes for den resterende del af ordren. Returnerer du smykker, så din ordre ikke længere opfylder kampagnens betingelser, får du refunderet et beløb, som svarer til at du har betalt fuld pris for de smykker, som du har beholdt.

Hvis du f.eks. laver ordre på 600 kr. under en kampagne, der kræver at du køber for 400 kr. for at få 20% rabat på den samlede ordre og derefter returnerer et smykke fra ordren til 200 kr., opfylder du fortsat kampagnens betingelser. Ordreværdien er efter returnering 400 kr., hvilket svarer til det givne beløb. Hvis du derimod returnerer et smykke til 250 kr., er du ikke længere berettiget til rabatten, da du ikke længere opfylder kampagnens betingelser, eftersom din ordres værdi nu kun er 350 kr. Derfor vil du i dette eksempel få refunderet 50 kr., som svarer til at du betaler fuld pris for de smykker, som du har beholdt.

'Køb mere, spar mere' kampagne:

Ved kampagnetypen 'køb mere, spar mere' opnår man en højere rabatprocent jo mere man køber. En kampagne kunne lyde: Køb for op til 500 kr. og få 20% i rabat og køb for min. 500 kr. og få 30% i rabat på hele ordren. Hvis man returnerer smykker fra en ordre, som er købt under denne type kampagne, vil det være ordreværdien efter retur, som bestemmer hvilken rabatprocent der opnås på de smykker som man har beholdt. 

Hvis du fx laver en ordre på 600 kr. under en kampagne som beskrevet i 'køb mere, spar mere' eksemplet her får du 30% rabat på hele ordren. Ønsker du efterfølgende at returnere et smykke til 200 kr. vil ordreværdien lyde på 400 kr. efter retur, hvilket er under grænseværdien for at opnå 30% rabat og du vil derfor få 20% rabat på de smykker du har beholdt.